Bengtssons Marksten.com
                                      

Stenbutiken med en av Sveriges största stenutställningar 

 

Nexö NX6P

h2050b770d670

550kg

Nexö NX7P

h1850b770d670

475kg

Nexö NX4P

h1950b740d600

560kg

Nexö NX1P

h1930b800d640

570kg

Nexö NX8P

h2100b780d780

530kg

NX1P med tillredningsbord

 

Nexö NX3G

h1050b800d640

375kg

Nexö NX1G

h770b800d640

250kg

Nexö tillredningsbord

h650b800d640, 225kg

Blive MOD 02

h1160b780d500, 225kg

Blive LIV 02

h1160b780d520, 212kg

Blive MOD 01

h2050b780d500, 320kg

Blive MOD 04

h1160b1490d500, 420kg

Blive LIV 03

h1910b1550d520, 430kg

Blive MOD 03

h2050b1490d500, 515kg

 Blive LIV 05

h1910b2330d520, 568kg

Blive MOD 05

h2050b2210d500, 715kg

Blive MOD 06

h1160b2210d500, 620kg

Blive LIV 04

h1160b1550d520, 350kg

Blive LIV 06

h1160b2330d520, 489kg

Blive Table

bord h770b1560d750

stol h45ob560d370

270kg

Blive LIV 01

h1910b780d520, 292kg

Como

h2350b600, 76kg

Como

45cm grillgaller & majolika

som är utsvängbara

asklåda, gnistgaller, på hjul

vermikulitklädd insida, dubbel plåt i ovandel

ONE Q dual set

både kol & gasol

varje modul 44x44cm

gasol 2st brännare

ONE Q

går att bygga ut med bla. 

is/skräp modul, underhyllor

sidohyllor

vi har en demoex. fullutrustad

med många tillbehör

ord. pris 19 895kr

NU! 12 999kr

ONE Q

går att bygga ut bla. med vaskmodul, arbetsmodul

front, m.m

Vildmarksgrill 
Cool King

eldskål 70cm

grillgaller 60cm, reglerbart med kedja, gryta 10l