Bengtssons Marksten.com
                                      

Stenbutiken med en av Sveriges största stenutställningar 

all gasolhantering övertas 20160901 av 

BYGGFOOT här på gården

ev. kan priser komma att justeras

P2

byte 150kr

köp 625kr

P6

byte 275kr

köp 1000kr

PC5

byte 250kr

köp 1300kr

PC10

byte 375kr

köp 1550kr

P11

byte 400kr

köp 1250kr

P045

byte 100kr

köp 500kr

P19

byte 650kr

köp 1800kr

Truckgasol M16

byte 650kr 

köp 2500kr